Welkom bij Bouwmanagement Hoorn

Bouwprojecten

Wij begeleiden bouwprojecten van A tot Z. Dit betreft zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie. Tijdens de bouw zijn er verschillende fases die worden doorlopen, waarin wij voor u kosten, tijd en kwaliteit bewaken.

 
  Initiatief Tijdens deze fase ontstaat bij de opdrachtgever het plan van een bouwproject. Als eerste wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Op basis van de locatiegebonden aspecten en de kosten kan een keuze worden gemaakt om het plan verder te ontwikkelen.

Indien het plan haalbaar is, wordt er een programma van eisen opgesteld. Wij inventariseren de eisen, wensen en randvoorwaarden van de opdrachtgever.
 
  Voorbereiding Op basis van het PvE wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt. Wij zoeken een architect die past bij de opdrachtgever en zijn plannen. De architect maakt een voorlopig ontwerp, dit betreft een globale voorstelling van het bouwproject waarbij situatie, architectonische verschijningsvorm, hoofdindeling en constructie aan bod komen. Op basis van dit V.O. wordt een bouwkostenraming gemaakt.

Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp, wordt het definitief ontwerp gemaakt. Hierbij komen extra zaken aan de orde als materialen, afmetingen, structuur en installaties. Op basis van dit ontwerp wordt weer een bouwkostenraming gemaakt. Na het definitief ontwerp volgt de bouwvoorbereiding. De bouwvergunning wordt aangevraagd en het ontwerp wordt verder uitgewerkt in bestektekeningen en een bestek.
 
  Prijs- en contractvorming Er zijn verschillende manieren om een prijsaanbieding te verkrijgen (prijsopgave, aanbesteding of bouwteam). Tijdens een bouwteam is de aannemer reeds betrokken bij het project en zal hij op basis van de bestekstukken een prijsaanbieding maken. Deze wordt openlijk met de opdrachtgever besproken.

Wij zoeken samen met u de meest geschikte aannemers en organiseren (indien nodig) een aanwijs ter plaatse. We beantwoorden de vragen van de aannemers en vergelijken de verschillende prijsaanbiedingen of verzorgen een aanbesteding. Na de aannemerskeuze, stellen wij het contract met de aannemer op en bewaken deze tijdens de bouw.
 
  4. Uitvoering In deze fase wordt de bouw gerealiseerd. Tijdens de uitvoering dienen nog veel gegevens ter beschikking te komen, wij structureren dit en bewaken de gehele informatiestroom. Wij organiseren bouwvergaderingen en bewaken de contractstukken. We controleren tijdens de bouw de kwaliteit van de werkzaamheden en leveren het gebouw op met de aannemer. Na de oplevering zorgen wij dat de aannemer zijn afspraken zo snel mogelijk nakomt en alle bescheiden zoals certificaten, garantieverklaringen en revisietekeningen afgeeft.

Projecten gaan niet allemaal precies zoals hierboven omschreven. We maken graag met u een persoonlijke afspraak om uw bouwplannen te bekijken. U ontvangt dan een offerte die is afgestemd op uw specifieke situatie.